dbt הדרכת הורים

מדוע הדרכת הורים ב dbt ? כי כבר ניסיתם הכל והרבה פעמים, ושום גישה בה נקטתם מול בתכם / בנכם איננה עובדת. הכל יותר מורכב ומסובך … המשך לקרוא dbt הדרכת הורים