הכוח המוזר של טלפונים ניידים לשבש יחסים.

הכוח המוזר של טלפונים ניידים לשבש יחסים.

פסיכולוגים חברתיים בדקו האם לטלפונים סלולרים יש השפעה שלילית על יחסים בין אישיים.
במחקר שערכו לבדוק את השערתם, הריצו שני ניסויים:
בניסוי הראשון, קבוצת אנשים שלא הכירו האחד את השני חולקו לזוגות, נתבקשו להשאיר את חפציהם מחוץ לחדר, והתבקשו לנהל שיחה של 10 דקות אודות אירוע מעניין שקרה להם בחודש האחרון. למחצית הזוגות היה טלפון נייד (שלא שייך להם) מונח על ספר על שולחן בקרבת מקום לא בולט בשדה הראייה שלהם. למחצית השנייה של הנחקרים סידור החדר היה זהה אך ללא טלפון נייד.
לאחר השיחה כל משתתף מילא טופס למדידת משתנים כמו: איכות הקשר, קירבה והשפעה חיובית.
הזוגות שהיו בחדר עם הטלפון הנייד דיווחו שהרגישו פחות קירבה האחד לשני. דרוג היחסים היה נמוךיותר מהזוגות ללא הטלפון הסלולרי.
בניסוי השני – חלק מהזוגות נתבקשו לשתף את מחשבותיהם על פרחי פלסטיק (נושא טריויאלי) והזוגות האחרים נתבקשו לשוחח על אירוע משמעותי של השנה האחרונה.(אירוע משמעותי) השאלון הכיל אותם שאלות כמו בניסוי הראשוןו ונוספו שאלות על אמון ואמפטיה.
כאשר הטלפון הנייד היה בחדר, המשתתפים דרגו נמוך יותר את כל המדדים כולל אמפטיה ואמון אבל ההשפעה החזקה ביותר הייתה על הזוגות ששוחחו על אירוע משמעותי.

מצורף קישור למאמר המקורי באנגלית
phone