טיפול זוגיקשר זוגי הוא לרוב מערכת היחסים המשמעותית ביותר לאנשים בוגרים ובו זמנית אתגר. מצב שבו שני אנשים השונים בעולמם הפנימי, בניסיון החיים שלהם, בציפיות שלהם ובצרכים שלהם אמורים למצוא דרך לחיות בשיתוף להנות מהדומה שביניהם ולכבד את  השונה שבהם.

בתחילת הזוגיות הייתה ידיעה ש”זה הגבר” שיגרום לי לאושר ו”שזו האשה ” שתעשה אותי מאושר. ובכל זאת, אם הגעת לקרא שורות אלו כנראה שהייתה אכזבה. ולא רק שהאושר המיוחל לא הגיע ונשאר הכאב  אלא לעיתים מערכת היחסים הופכת לפוגענית ומתישה והאנרגיה שהיא גוזלת לא משאירה כוחות והנאה בתחומים האחרים של החיים.

מטרת הטיפול הזוגי היא להיזכר בעמדת הפתיחה שהייתה לזוגיות, לנסות לראות את מקומה של האכזבה ובעקבותיה הכעסים שהצטברו וההתנהגויות שפגעו ולחפש את מקור הטעות בהתנהלות הזוגית ובהתנהלות האישית. כחלק מהתהליך יש ללמוד מיומניות מחזקות קשר כמו אמפטיה ותחזוקת קשר שוטפת.  בטיפול הזוגי מבחינים בין תוכן לבין דרך התקשורת והדגש העיקרי הוא על דרך התקשורת מתוך הבנה שהקשבה הדדית וביטוי עצמי באווירה אמפטית הם הדרך לקשר למצוא את הפתרונות הטבעיים לו.

אם יש רצון בטיפול זה אומר שיש מוכנות להשקיע ויש תקווה לשפר וכמה הרבה אפשר להרוויח.