מדיניות הפרטיות של יעל ראק

מאחר שהאתר שיעל ראק מנהלת מכבד את פרטיות המשתמשים בו, החליטה יעל לפרסם את מדיניות הפרטיות של האתר. המדיניות מתייחסת להגנת הפרטיות של הגולשים והמשתמשים באתר, יעל מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו. מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נהלי האתר ומפעיליו ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת יעל במידע, הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

הנחיות כלליות

בעת שימוש בשירותי האתר ובייחוד בעת הרשמה לאתר נאסף מידע על הגולש. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי במידה והנך משאיר פרטים מזהים כמו שם טלפון וכד. זהו המידע שאתה מוסר מרצונך וביודעין. לדוגמה בעת השארת פרטים לצורך יצירת קשר עמך. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, הקישורים עליהם לחצת, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד. המידע שנאסף על ידי האתר משמש את יעל בכדי לשווק מודעות פרסום דרך מסע הפרסום של גוגל מסוג שיווק מחדש. אם ברצונכם שלא להיכלל במסע השיווק מחדש או שלא יאסף המידע שלכם עליכם פשוט למחוק את ה”עוגיות” (Cookies) מהדפדפן שלכם בסיום הגלישה באתר.

רישום לשירותים באתר

במידה והנך מוסר את פרטיך האישיים בעת בקשה ליצירת קשר, רישום לשירותים באתר כמו שרות הרב מסר לקבלת הטיפים ו/או עלוני אינטרנט תקופתיים ו/או בעת רכישת מוצרים באתר, דורי לוי יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים הללו ו/או לרכישת המוצרים.

מאגרי המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של יעל ראק ובאחריותה. המאגר מוצפן ומוגן על ידי סיסמא.

השימוש במידע ובמאגרי המידע

השימוש שאני עושה במידע שנאסף יהיה תואם את מדיניות הפרטיות הזו והנכתב בה בכדי :

  • לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר.
  • לשפר את חווית הגלישה ולהעשיר את התכנים המוצעים באתר.
  • לצורך שיווק שרותי ייעוץ ומוצרים באתר ודרך האתר כמו גם לצורך פרסום מידע ותכנים נוספים.
  • בכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שלא נמסר על ידך באופן אישי על מנת להשתמש בשירותי האתר וישמש את יעל יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

כאמור יעל לא מעבירה אף פעם מידע שכולל פרטים אישיים ומידע שנאסף באתר על פעילות הגולשים לצד שלישי אלא במקרים הבאים: אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם יעל ראק תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לגוף, חברה או תאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שהגוף, או התאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

COOKIES – עוגיות מידע

האתר של יעל ראק משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעול תקין ושוטף. יעל ראק, דרך האתר אוספת נתונים סטטיסטיים על אופן השימוש באתר, לאימות פרטים, ובכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. כל הדפדפנים המודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

זכותך לעיין במידע אודותייך

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פניות יש להפנות לדואר אלקטרוני yael@yaelruck.com. במידה והמידע שבמאגרים של יעל ראק משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.